WIEMY CZEGO CHCEMY III

Sieć współpracy realizatorów projektów międzynarodowych

DOKUMENTY DO POBRANIA - FIO 2016 

1. Ramowy program warsztatów 
2. Wzór formularza zgłoszeniowego na warsztaty
3. Regulamin udziału w projekcie
4. II etap - ramowa koncepcja projektu