WIEMY CZEGO CHCEMY III

Sieć współpracy realizatorów projektów międzynarodowych

O PROJEKCIE – FIO 2016 

 

„WIEMY CZEGO CHCEMY. SIEĆ REALIZATORÓW PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH” 

Projekt "Wiemy, czego chcemy...." jest odpowiedzią na potrzebę poszerzenia wiedzy i umiejętności polskich organizacji pozarządowych w zakresie budowania i rozwijania partnerstw oraz aplikowania o dofinansowanie i realizacji projektów międzynarodowych. 

Realizacja projektów międzynarodowych jest z jednej strony sporym wyzwaniem, z drugiej - daje mnóstwo korzyści: Pozwala utrzymać ciągłość realizowanych działań, umożliwia utrzymanie miejsc pracy i tworzenie nowych - dzięki większemu zróżnicowaniu źródeł pozyskiwania dofinansowań na realizację celów statutowych. Dzięki kontaktom międzynarodowym podnosi się poziom innowacyjności organizacji. Zyskujecie nowe inspiracje, macie dostęp do dobrych praktyk ze świata, wymiany myśli, metod pracy, doświadczeń. Dzięki temu oferta dla Waszych klientów jest szersza i bogatsza. Pracownicy, współpracownicy, wolontariusze działających międzynarodowo NGO zyskują doskonałe możliwości podnoszenia swoich kompetencji, rozwoju zawodowego i osobistego. To daje im większe możliwości na rynku pracy. Organizacja się rozwija i profesjonalizuje. 

Celem ogólnym projektu jest przyczynienie się do zwiększenia liczby powstających projektów międzynarodowych, które otrzymają dofinansowanie ze środków poza - krajowych. 

Członków, współpracowników, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych z całej Polski, chcących realizować projekty partnerskie, międzynarodowe, zapraszamy: 

1. Na warsztaty z zakresu planowania, pisania i realizacji partnerskich projektów międzynarodowych. Trzydniowe warsztaty będą też zawierały prezentację różnych źródeł dofinansowania projektów międzynarodowych, dostępnych dla III sektora. 

2. Na spotkania doradcze, których celem jest opracowanie konkretnych koncepcji projektów międzynarodowych wraz z wyborem partnerów zagranicznych. 

3. Do zarejestrowania się i korzystania z oferty portalu wspierającego współprace partnerską i międzynarodową. 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i poczęstunek w trakcie warsztatów/ doradztwa oraz certyfikat potwierdzający udział w projekcie. 

Pierwsze warsztaty odbędą się w maju. Rekrutacja na warsztaty jest już otwarta. 

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

na lata 2014-2020. 

Projekt jest realizowany w okresie 01 marca – 31 grudnia 2016 r. 

 

Zainteresowany/Zainteresowana? Zapraszamy do kontaktu!