ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W MIĘDZYNARODOWYCH BADANIACH ON-LINE DOTYCZĄCYCH KOMPETENCJI I WSPARCIA POTRZEBNYCH MENADŻEROM I WOLONTARIUSZOM SEKTORA KULTURY, DZIAŁAJĄCYM W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH! stars

Wypełnienie kwestionariusza zajmie Ci 15 - 20 minut. Badania są otwarte do 14 marca 2017. Podziel się swoją opinią! Link do kwestionariusza:

https://docs.google.com/forms/d/1EGkUgrHaXEerxFCrwvH13LgaMMuF6LQbzvx3Wnigoww/edit

Celem ogólnym badania jest określenie kluczowych warunków dla pomyślnego, z sukcesem realizowania wolontariatu (działalności społecznej) w sektorze kultury, sztuki (w tym nieprofesjonalnej), dziedzictwa kulturowego w małych miejscowościach[1], na rzecz  projektowania i dostarczania multi-dyscyplinarnej  oferty kulturalnej i artystycznej dla lokalnych społeczności, z wartością dodaną dla obywatelskiego, demokratycznego uczestnictwa, tożsamości lokalnej i integracji społeczności lokalnych.

Cele szczegółowe badania to:

·         Określenie kluczowych kompetencji działających z sukcesem w małych miejscowościach wolontariuszy sektora kultury/sztuki/dziedzictwa kulturowego;

·         Określenie dobrych praktyk dotyczących angażowania w działania kulturalne/artystyczne wolontariuszy w małych miejscowościach;

·         Określenie dobrych praktyk dotyczących tego, jak szkolić wolontariuszy sektora kultury/sztuki/dziedzictwa kulturowego, działających w małych miejscowościach;

·         Określenie skutecznych metod i sposobów wsparcia wolontariuszy sektora kultury w ich działaniach w małych miejscowościach przez organizacje/instytucje  sektora kultury/sztuki/dziedzictwa kulturowego;

·         Określenie skutecznych metod i sposobów wsparcia wolontariuszy sektora kultury działających w małych miejscowościach przez innych interesariuszy (inne, niż z sektora kultury, organizacje, instytucje, firmy, media… itp.).

Do udziału w badaniu zapraszamy szczególnie:

a)     Organizatorów kształcenia: przedstawicieli i przedstawicielki organizacji społecznych działających w sektorze kultury, sztuki (w tym nieprofesjonalnej), dziedzictwa kulturowego, organizujących i dostarczających działania edukacyjne w małych miejscowościach (menadżerów i kluczowych specjalistów  tych organizacji).

b)     Uczących  się: aktywnych członków organizacji społecznych, którzy już są -  lub będą w najbliższej przyszłości -  zaangażowani, jako wolontariusze/wolontariuszki, w działania w sektorze kultury, sztuki (w tym nieprofesjonalnej), dziedzictwa kulturowego.

c)     Innych interesariuszy (m. in. Członków/pracowników/współpracowników/wolontariuszy organizacji z sektora innego niż sektor kultury, pracowników lokalnych wydziałów kultury i lokalnych instytucji kultury, przedstawicieli lokalnego biznesu, biur turystycznych, mediów lokalnych… etc.).

Badania są prowadzone równolegle w Polsce, Wielkiej Brytanii, Danii, Portugalii i na Węgrzech w okresie luty – marzec 2017. Termin realizacji badania w Polsce upływa 14 marca 2017.

Badania realizowane są w ramach projektu „Programy szkoleniowe dla wolontariuszy i menadżerów kultury na nisko zaludnionych obszarach” (“Curricula for culture volunteers and managers in sparsely populated areas”; akronim projektu: SPAR) dofinansowanego w ramach Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Jeżeli chcesz otrzymać raport z badań krajowych i/lub międzynarodowych, w ostatniej zakładce kwestionariusza prosimy o pozostawienie Twojego adresu e-mail.

Zapraszamy do udziału w badaniach!


[1]Jako „małe miejscowości”, na potrzeby tego badania, rozumiane są miejscowości mające poniżej 20 tys. mieszkańców (położone w gminach wiejskich i gminach miejsko-wiejskich).

ZAPRASZAMY NA 2 WEBINARIA: JAK DOBRZE ZREALIZOWAĆ PROJEKT MIĘDZYNARODOWY?, 19 grudnia ORAZ JAK STWORZYĆ DOBRY BUDŻET PROJEKTU MIĘDZYNARODOWEGO?, 20 grudnia

Jak dobrze zaplanować budżet projektu międzynarodowego? Jak projekt prawidłowo zrealizować i rozliczyć? Zapraszamy na 2 kolejne webinaria w ramach Klubu Realizatorów Projektów Międzynarodowych:

1. WEBINARIUM "JAK DOBRZE ZREALIZOWAĆ PROJEKT MIĘDZYNARODOWY?", poniedziałek, 19 grudnia, 9.00 - 12.00

Sukces! Wasz projekt uzyskał dofinansowanie. Teraz trzeba się przygotować do jego realizacji tak, by na zakończenie nie było kłopotów z rozliczeniem. By realizować zadania wysokiej jakości, osiągnąć cele na czas, odpowiednio je dokumentować, utrzymywać motywację i zaangażowanie międzynarodowego zespołu projektowego... To webinarium będzie o dobrych praktykach w realizacji projektów międzynarodowych.

Celem webinarium jest wsparcie organizacji pozarządowych w planowaniu, pisaniu i realizowaniu projektów międzynarodowych.


Webinarium będzie dotyczyć następujących tematów:

1. Co powinna zawierać dobra umowa partnerska na realizację projektu międzynarodowego?

2. Po co są spotkania międzynarodowe i jak je organizować?

3. Jak dbać o motywację i zaangażowanie zespołu projektowego?.

4. Jak monitorować, czy wszystko idzie zgodnie z planem?

5. Jakie dokumenty/formularze są pomocne w realizacji i dokumentowaniu przebiegu projektu?

6. Jak się przygotować do rozliczenia projektu i opracowania sprawozdania końcowego?


Webinarium kierowane jest do członków, pracowników, współpracowników, wolontariuszy organizacji pozarządowych z całej Polski.


Webinarium poprowadzi ekspertka FAIE, Agnieszka Dadak, specjalistka z ponad 10-letnim doświadczeniem w planowaniu, opracowywaniu i realizacji wielo-partnerskich projektów międzynarodowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, takich jak: Leonardo da Vinci, Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, Program Europa dla Obywateli, Norweski Mechanizm Finansowy, Erasmus + KA1 i KA2, Nordycka Rada Ministrów. Ponad 200 godzin szkoleń z zakresu zarządzania partnerskimi projektami międzynarodowymi. Posiada certyfikat Project Management Professional wydany przez Project Management Institute, potwierdzający kompetencje w zarządzaniu międzynarodowymi, wielopartnerskimi i długoletnimi projektami. Od 2002 r. pracuje w sektorze pozarządowym.


Webinarium odbędzie się w poniedziałek, 19 grudnia, w godzinach 9.00 – 12.00.

2. WEBINARIUM: "JAK STWORZYĆ DOBRY BUDŻET PROJEKTU MIĘDZYNARODOWEGO?", wtorek, 20 grudnia, 9.00 - 12.00

Jak stworzyć dobry budżet projektu międzynarodowego? Od czego zacząć przygotowania? Jakie pojawiają się kategorie budżetowe w projektach? Jaki wpływ na budżet projektu ma umowa partnerska? Jak zarządzać wydatkami w budżecie projektu?


Celem webinarium jest wsparcie organizacji pozarządowych w planowaniu prawidłowej gospodarki finansowej w organizacji oraz kształtowaniu budżetów w projektach o charakterze międzynarodowym.


Przygotowanie budżetu w projekcie międzynarodowym jest procesem rozbudowanym, ponieważ nakłada się na niego nie tylko fakt, że projekt realizuje minimum dwóch partnerów, ale i różnice kulturowe, sytuacja finansowa organizacji partnerskich, czy realne potrzeby. Rozpoczynanie działań międzynarodowych zawsze wiąże się z obawami co do możliwości finansowych organizacji inicjującej takie działania, jak i tego czy sprawdzi się zaproponowany organizacji partnerskiej/organizacjom partnerskim model zarządzania finansowego.

Webinarium będzie dotyczyć następujących tematów:
1. Czym jest budżet? Trochę wiedzy o samym budżecie.
2. Kategorie kosztów budżetowych – co możemy finansować w ramach projektów międzynarodowych?
3. Kształtowanie zasad współpracy w zakresie budżetu – jak zapisać to w umowie partnerskiej?
4. Jak poprawnie realizować zatwierdzony budżet projektu?
5. Finansowanie pomostowe – jak zapewnić płynność budżetową w projekcie?


Webinarium kierowane jest do członków, pracowników, współpracowników, wolontariuszy organizacji pozarządowych z całej Polski.


Webinarium poprowadzi ekspert FAIE, Jerzy Kraus, specjalista w zakresie pozyskiwania dofinansowań i aspektów formalnych tworzenia partnerstw: 7 lat doświadczenia w doradztwie dotyczącym pozyskiwania dofinansowań na realizację projektów ze środków publicznych i ich realizacji , w tym – dotyczącego podejmowania przedsięwzięć partnerskich (m.in. Program Kultura, Norweski Mechanizm Finansowy, RPO WSL, PROW 2007-2013, PO FIO, ASOS). Od 2003 r. współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie doradztwa administracyjnego i prawnego. Przeprowadził ponad 200 godzin doradztwa indywidualnego kierowanego do NGOs. Magister administracji publicznej. Ukończył szkolenia z zakresu aspektów prawno-finansowej działalności stowarzyszeń i fundacji.


Webinarium odbędzie się we wtorek, 20 grudnia, w godzinach 9.00 – 12.00.

Aby wziąć udział w webinarium:
1. Zarejestruj się na portalu wspierającym współpracę międzynarodową i partnerską NGOProject Portal* http://www.ngoproject.fundacjaaie.eu/portal/ Zarejestrować się możesz tutaj: http://www.ngoproject.fundacjaaie.eu/portal/index.php/component/users/?view=registration#

2. Na podany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie rejestracji, a następnie link do webinarium.

3. W dniu webinarium kliknij po prostu link lub zielone hasło „dołącz” z powyższego e-maila.

4. Warto dołączyć do webinarium na 5-10 minut przed 9.00. Dzięki temu sprawdzisz jakość połączenia, zapoznasz się ze środowiskiem webinarium.

5. Jeśli korzystasz ze Skype, prosimy wyloguj się na czas udziału w webinarium. Skype może powodować zakłócenia.


Jakiego sprzętu potrzebuję, aby wziąć udział w webinarium?
1. Komputera z dostępem do Internetu

2. Aktualnego, bezpłatnego programu Adobe® Flash® Player 11.3, link: https://get.adobe.com/pl/flashplayer/

3. Jeśli korzystasz z system operacyjnego Linuks, potrzebujesz mieć zainstalowaną najnowszą wersję przeglądarki Google Chrome, która ma wbudowany Flash.


Jeżeli planujesz uczestniczyć w webinarium na tablecie lub smartfonie, potrzebujesz wcześniej pobrać odpowiednią, bezpłatną aplikację:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.implix.clickmeetingmobile

iPad, iPhone: https://itunes.apple.com/us/app/clickmeeting-online-meetings/id503160300?ls=1&mt=8

Blackberry: https://appworld.blackberry.com/webstore/content/90207/?lang=EN

Po pobraniu aplikacji, wpisz kod PIN, który otrzymasz w e-mailu potwierdzającym rejestrację na webinarium.


Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób uczestniczących – decyduje kolejność zgłoszeń – dokonania rejestracji w Portalu wspierającym współpracę międzynarodową i partnerską NGOProject Portal.


Webinarium będzie nagrywane – zainteresowani będą mogli otrzymać link do nagranego webinarium.


W trakcie 1 webinarium w ramach Klubu Realizatorów Projektów Międzynarodowych odpowiadaliśmy na pytanie, jak znaleźć dobrego partnera do projektu międzynarodowego. Drugie webinarium dotyczyło dobrych praktyk w opracowywaniu/pisaniu projektów międzynarodowych.
Chcesz otrzymać link do nagrań z webinariów? Napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy!

ZAPRASZAMY NA WEBINARIUM: JAK NAPISAĆ PROJEKT MIĘDZYNARODOWY? 13.12.2016, 9.00 - 12.00 stars

Jak napisać projekt międzynarodowy? Od czego zacząć? Jak przygotować się do pracy? Jak ją zaplanować? Jak planować, by projekt był logiczny, spójny, atrakcyjny dla grantodawcy i naprawdę partnerski? Zapraszamy na drugie webinarium w ramach Klubu Realizatorów Projektów Międzynarodowych: wtorek, 13 grudnia, 9.00 – 12.00.

Celem webinarium jest wsparcie organizacji pozarządowych w planowaniu, pisaniu i realizowaniu projektów międzynarodowych. Projekty międzynarodowe to projekty partnerskie, współrealizowane przez kilka organizacji, więc praca nad projektem tez powinna być wspólna i partnerska. Od czego zacząć? Jak przygotować się do pracy? Jak ją zaplanować? Jak planować, by projekt był logiczny, spójny, atrakcyjny dla grantodawcy i naprawdę partnerski? Przed takimi dylematami stają osoby, które zabierają się do tego po raz pierwszy. Aby projekt międzynarodowy był dobry, trzeba w niego włożyć sporo pracy – Waszej i partnerów. Jednak rzeczy do zrobienia są nazwane, terminy konkursów znane z dużym wyprzedzeniem, a etapy pracy są powtarzalne. Można się przygotować.

Webinarium będzie dotyczyć następujących tematów:
1. Od pomysłu na projekt do wniosku o dofinansowanie: Jak zaplanować pracę? Ile czasu potrzebuję?
2. Co potrzebuję wiedzieć/sprawdzić, zanim rozpocznę pracę nad projektem?
3. W którym momencie zaprosić partnera i jak ułożyć sobie współpracę przy opracowywaniu projektu?
4. Planowanie projektu a cykl projektu: Jak wyglądają etapy planowania, realizacji, rozliczania projektu?
5. Logika projektowa: Jak pisać, by projekt był logiczny, spójny i atrakcyjny dla grantodawcy?

Webinarium kierowane jest do członków, pracowników, współpracowników, wolontariuszy organizacji pozarządowych z całej Polski.

Webinarium poprowadzi ekspertka FAIE, Agnieszka Dadak, specjalistka z ponad 10-letnim doświadczeniem w planowaniu, opracowywaniu i realizacji wielo-partnerskich projektów międzynarodowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, takich jak: Leonardo da Vinci, Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, Program Europa dla Obywateli, Norweski Mechanizm Finansowy, Erasmus + KA1 i KA2, Nordycka Rada Ministrów. Ponad 200 godzin szkoleń z zakresu zarządzania partnerskimi projektami międzynarodowymi. Posiada certyfikat Project Management Professional wydany przez Project Management Institute, potwierdzający kompetencje w zarządzaniu międzynarodowymi, wielopartnerskimi i długoletnimi projektami. Od 2002 r. pracuje w sektorze pozarządowym.

Webinarium odbędzie się we wtorek, 13 grudnia, w godzinach 9.00 – 12.00.

Aby wziąć udział w webinarium:
1. Zarejestruj się na portalu wspierającym współpracę międzynarodową i partnerską NGOProject Portal* http://www.ngoproject.fundacjaaie.eu/portal/
2. Zarejestrować się możesz tutaj: http://www.ngoproject.fundacjaaie.eu/portal/index.php/component/users/?view=registration#Na podany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie rejestracji, a następnie link do webinarium.
3. W dniu webinarium kliknij po prostu link lub zielone hasło „dołącz” z powyższego e-maila.
4. Warto dołączyć do webinarium na 5-10 minut przed 9.00. Dzięki temu sprawdzisz jakość połączenia, zapoznasz się ze środowiskiem webinarium.
5. Jeśli korzystasz ze Skype, prosimy wyloguj się na czas udziału w webinarium. Skype może powodować zakłócenia.

Jakiego sprzętu potrzebuję, aby wziąć udział w webinarium?
1. Komputera z dostępem do Internetu
2. Aktualnego, bezpłatnego programu Adobe® Flash® Player 11.3, link: https://get.adobe.com/pl/flashplayer/
3. Jeśli korzystasz z system operacyjnego Linuks, potrzebujesz mieć zainstalowaną najnowszą wersję przeglądarki Google Chrome, która ma wbudowany Flash.

Jeżeli planujesz uczestniczyć w webinarium na tablecie lub smartfonie, potrzebujesz wcześniej pobrać odpowiednią, bezpłatną aplikację:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.implix.clickmeetingmobile
iPad, iPhone: https://itunes.apple.com/us/app/clickmeeting-online-meetings/id503160300?ls=1&mt=8
Blackberry: https://appworld.blackberry.com/webstore/content/90207/?lang=EN
Po pobraniu aplikacji, wpisz kod PIN, który otrzymasz w e-mailu potwierdzającym rejestrację na webinarium.

Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób uczestniczących – decyduje kolejność zgłoszeń – dokonania rejestracji w Portalu wspierającym współpracę międzynarodową i partnerską NGOProject Portal.

Webinarium będzie nagrywane – zainteresowani będą mogli otrzymać link do nagranego webinarium.

Kolejne 2 webinaria dotyczące dobrych praktyk w planowaniu, opracowywaniu i realizacji projektów międzynarodowych już w grudniu. Terminy i tematy opublikujemy na początku grudnia tutaj: http://www.ngoproject.fundacjaaie.eu/portal/index.php/aktualnosci-portal. W trakcie 1 webinarium w ramach Klubu Realizatorów Projektów Międzynarodowych odpowiadaliśmy na pytanie, jak znaleźć dobrego partnera do projektu międzynarodowego.

Zapraszamy!

ZAPRASZAMY NA WEBINARIUM: JAK POZYSKAĆ DOBREGO PARTNERA DO PROJEKTU MIĘDZYNARODOWEGO? 5.12.2016, 9.00 - 12.00

Jak (i skąd?) pozyskać dobrego partnera zagranicznego do projektu międzynarodowego? Jak sprawdzić, czy będzie się nam dobrze współpracować przy realizacji projektu? Na to wszystko są sprawdzone sposoby. Zapraszamy na pierwsze webinarium w ramach Klubu Realizatorów Projektów Międzynarodowych: poniedziałek, 5 grudnia, 9.00 – 12.00.

Celem webinarium jest wsparcie organizacji pozarządowych w planowaniu, pisaniu i realizowaniu pojektów międzynarodowych. Ponieważ projekty międzynarodowe to projekty partnerskie, współrealizowane przez kilka organizacji, jednym z pierwszych wyzwań jest znalezienie i wybór dobrego partnera/partnerów do współpracy.

Webinarium będzie dotyczyć następujących tematów:
1. Jakie są korzyści z realizacji międzynarodowych projektów partnerskich?
2. Jakie rodzaje działań można realizować w partnerskich projektach międzynarodowych?
3. Jakie są najczęściej występujące modele współpracy międzynarodowej?
4. Gdzie i w jaki sposób można szukać partnerów do projektów międzynarodowych?
5. Jak sprawdzić, czy będzie się nam dobrze współpracować?
6. Partnerstwo międzynarodowe nie tylko na papierze – czyli?
7. Jaki jest typowy skład zespołu projektu międzynarodowego?
8. Jakie są najczęściej wymieniane problemy we współpracy międzynarodowej?

Webinarium kierowane jest do członków, pracowników, współpracowników, wolontariuszy organizacji pozarządowych z całej Polski.

Webinarium poprowadzi ekspert FAIE, Rafał Dadak, specjalista z ponad 7-letnim doświadczeniem w doradztwie dotyczącym pozyskiwania dofinansowań na realizację projektów III sektora i ich realizacji oraz aspektów formalnych podejmowania przedsięwzięć partnerskich. Realizator projektów w ramach programów: Europa dla Obywateli, Erasmus+ KA 2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Erasmus+ KA 1 Mobilności Edukacyjne,  Nordic Council of Ministers’ NGO programme for the Baltic Sea Region.

Aby wziąć udział w webinarium:
1. Zarejestruj się na portalu wspierającym współpracę międzynarodową i partnerską NGOProject Portal. Zarejestrować się możesz tutaj: http://www.ngoproject.fundacjaaie.eu/portal/index.php/component/users/?view=registration#
Jeżeli masz już u nas konto - zapisujesz się wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Na podany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie rejestracji, a następnie link do webinarium.
3. W dniu webinarium kliknij po prostu link lub zielone hasło „dołącz” z powyższego e-maila.
4. Warto dołączyć do webinarium na 5-10 minut przed 9.00. Dzięki temu sprawdzisz jakość połączenia, zapoznasz się ze środowiskiem webinarium.
5. Jeśli korzystasz ze Skype, prosimy wyloguj się na czas udziału w webinarium. Skype może powodować zakłócenia.

Jakiego sprzętu potrzebuję, aby wziąć udział w webinarium?
1. Komputera z dostępem do Internetu.
2. Aktualnego, bezpłatnego programu Adobe® Flash® Player 11.3, link: https://get.adobe.com/pl/flashplayer/.
3. Jeśli korzystasz z system operacyjnego Linuks, potrzebujesz mieć zainstalowaną najnowszą wersję przeglądarki Google Chrome, która ma wbudowany Flash.

Jeżeli planujesz uczestniczyć w webinarium na tablecie lub smartfonie, potrzebujesz wcześniej pobrać odpowiednią, bezpłatną aplikację:
- Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.implix.clickmeetingmobile
- iPad, iPhone: https://itunes.apple.com/us/app/clickmeeting-online-meetings/id503160300?ls=1&mt=8
-
Blackberry: https://appworld.blackberry.com/webstore/content/90207/?lang=EN
Po pobraniu aplikacji, wpisz kod PIN, który otrzymasz w e-mailu potwierdzającym rejestrację na webinarium.

Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona do 25 osób uczestniczących – decyduje kolejność zgłoszeń – dokonania rejestracji w Portalu wspierającym współpracę międzynarodową i partnerską NGOProject Portal.

Webinarium będzie nagrywane – zainteresowani będą mogli otrzymać link do nagranego webinarium.

Kolejne 3 webinaria - już w grudniu, terminy i tematy opublikujemy tutaj na początku grudnia.

Zapraszamy!

ZAPRASZAMY DO WYBORU TEMATÓW WEBINARIÓW!

Już w listopadzie i grudniu 2016 zaprosimy Was do udziału w webinariach dotyczących planowania i realizowania projektów międzynarodowych. Tematy webinariów wybieracie Wy, Uczestnicy/Uczestniczki projektu „Wiemy czego chcemy…”. W roku 2016 odbęda się 4, około 3-godzinne webinaria.

Zebraliśmy od Was propozycje tematów webinariów. Możesz je przeczytać na Forum, TUTAJ.
Masz ochotę zagłosowac na temat, który Tobie najbardziej by się przydał? Napisać do nas ze swoją propozycją tematu możesz TUTAJ.  

Na wasze głosy czekamy do 20 listopada.


Webinaria odbędą się w ramach Klubu Realizatorów Projektów Międzynarodowych, zainicjowanego w ramach projektu "Wiemy czego chcemy..." III. Klub to społeczność osób, zajmujących się planowaniem, opracowywaniem i realizacją projektów partnerskich, międzynarodowych, a także osób, które chciałyby przygotować się do takiej pracy. Zapraszamy tu do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, rozwiązań dla wyzwań projektowych.


Aby wziąć udział w webinarium i/lub dodawać wpisy na Forum potrzebujesz zarejestrować się w Portalu wspierającym współpracę partnerską i międzynarodową NGO PROJECT PORTAL. Możesz to zrobić TUTAJ: Zajmie Ci to jakieś 3 minuty.


Zapraszamy!

ZAKOŃCZYLIŚMY REALIZACJĘ WARSZTATÓW. TRWA WSPÓŁPRACA DORADCZA.

Zakończyliśmy realizację warsztatów pt. "Jak zaplanować, napisać i zrealizować projekt międzynarodowy". Warsztaty odbyły się w Bielsku-Białej, Tarnowie, Warszawie, Poznaniu i Lublinie.
Dziękujemy wam za zaangażowanie, aktywny udział, wszystkie zadane pytania i tę całą wiedzę i doświadczenie, którymi się dzieliliście! To były inauguracje Klubu Realizatorów Projektów Międzynarodowych, który inicjujemy w ramach "Wiemy czego chcemy..." III

W sposób szczególny dziękujemy współorganizatorom naszych warsztatów:
Stowarzyszeniu Projekt Tarnów, Annie i Grzegorzowi z Tarnowa
European Mobility Center
i Agnieszce z Warszawy
Fundacji Kształcenia Ustawicznego PERITIA/Centrum NGO Poznań i Monice z Poznania
Europejskiemu Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej "Dom Europy", Justynie i Krzysztofowi z Lublina.


Obecnie trwa współpraca doradcza - przy opracowywaniu Waszych projjektów międzynarodowych.

Nadszedł czas na wybór tematów webiarów dotyczących planowania i realizacji projektów międzynarodowych. Cztery z nich odbędą się jeszcze w tym roku (listopad/grudzień).
Masz ochotę zagłosowac na temat, który Tobie najbardziej by się przydał? Propozycje są TUTAJ
A napisać do nas ze swoją propozycją tematu możesz TUTAJ.
 

 

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY "JAK ZAPLANOWAĆ, NAPISAĆ I ZREALIZOWAĆ PROJEKT MIĘDZYNARODOWY" DO LUBLINA, 28 - 30 PAŹDZIERNIKA 2016

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY "JAK ZAPLANOWAĆ, NAPISAĆ I ZREALIZOWAĆ PROJEKT MIĘDZYNARODOWY" DO LUBLINA, 28 - 30 PAŹDZIERNIKA 2016 

Celem warsztatów jest przekazanie podstawowej wiedzy i nabycie umiejętności związanych z planowaniem i realizacją partnerskich projektów międzynarodowych oraz pozyskiwaniem na nie dofinansowań.

Warsztaty odbędą się w Lublinie, w dniach 28 - 30 października 2016 r. Warsztaty są realizowane w ramach projektu "Wiemy czego chcemy. Sieć realizatorów projektów międzynarodowych", dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Współorganizatorem warsztatów w Lublinie jest Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej "Dom Europy"
http://domeuropy.lubelskie.pl/


Kogo zapraszamy?
Członków, pracowników, współpracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, planujących realizację projektów międzynarodowych, z terenu całej Polski.
Warsztaty odbędą się w 5 różnych lokalizacjach.
Planowane lokalizacje to: Bielsko-Biała (woj. śląskie - zrealizowano), Tarnów (woj. małopolskie - zrealizowano), Warszawa (woj. mazowieckie - zrealizowano) Poznań (woj. wielkopolskie - rekrutacja otwarta), Lublin (woj. lubelskie - rekrutacja otwarta).

Szczegóły:
1. Ramowy program warsztatów
2. Formularz zgłoszeniowy na warsztaty
3. Regulamin udziału w projekcie
4. Załącznik nr 1 do Regulaminu udziału w projekcie

W przypadku jakichkolwiek pytań - zapraszamy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub 511-551-439.

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY "JAK ZAPLANOWAĆ, NAPISAĆ I ZREALIZOWAĆ PROJEKT MIĘDZYNARODOWY" DO POZNANIA, 24 - 26 PAŹDZIERNIKA 2016

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY "JAK ZAPLANOWAĆ, NAPISAĆ I ZREALIZOWAĆ PROJEKT MIĘDZYNARODOWY" DO POZNANIA, 24 - 26 PAŹDZIERNIKA 2016 

Celem warsztatów jest przekazanie podstawowej wiedzy i nabycie umiejętności związanych z planowaniem i realizacją partnerskich projektów międzynarodowych oraz pozyskiwaniem na nie dofinansowań.

Warsztaty odbędą się w Poznaniu, w dniach 24 - 26 października 2016 r. Warsztaty są realizowane w ramach projektu "Wiemy czego chcemy. Sieć realizatorów projektów międzynarodowych", dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Współorganizatorem warsztatów w Poznaniu jest Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA/Centrum NGO Poznań: http://centrumngopoznan.pl/

Kogo zapraszamy?
Członków, pracowników, współpracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, planujących realizację projektów międzynarodowych, z terenu całej Polski.
Warsztaty odbędą się w 5 różnych lokalizacjach.
Planowane lokalizacje to: Bielsko-Biała (woj. śląskie - zrealizowano), Tarnów (woj. małopolskie - zrealizowano), Warszawa (woj. mazowieckie - zrealizowano) Poznań (woj. wielkopolskie - rekrutacja otwarta), Lublin (woj. lubelskie, planowany termin: 28 - 30 października).

Szczegóły:
1. Ramowy program warsztatów
2. Formularz zgłoszeniowy na warsztaty
3. Regulamin udziału w projekcie
4. Załącznik nr 1 do Regulaminu udziału w projekcie

W przypadku jakichkolwiek pytań - zapraszamy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub 511-551-439.

Warsztaty "Jak zaplanować, napisać i zrealizować projekt międzynarodowy" w Warszawie

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY "JAK ZAPLANOWAĆ, NAPISAĆ I ZREALIZOWAĆ PROJEKT MIĘDZYNARODOWY" DO WARSZAWY, 23 - 25 WRZEŚNIA 2016 

Celem warsztatów jest przekazanie podstawowej wiedzy i nabycie umiejętności związanych z planowaniem i realizacją partnerskich projektów międzynarodowych oraz pozyskiwaniem na nie dofinansowań.

Warsztaty odbędą się w Warszawie, 23 - 25 września 2016 r. Warsztaty są realizowane w ramach projektu "Wiemy czego chcemy. Sieć realizatorów projektów międzynarodowych", dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Współorganizatorem warsztatów w Warszawie jest European Mobility Center, http://europeanmobilitycenter.org/

Kogo zapraszamy?
Członków, pracowników, współpracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, planujących realizację projektów międzynarodowych, z terenu całej Polski.
Warsztaty odbędą się w 5 różnych lokalizacjach.
Planowane lokalizacje to: Bielsko-Biała (woj. śląskie - zrealizowano), Tarnów (woj. małopolskie - zrealizowano), Warszawa (woj. mazowieckie - rekrutacja otwarta) Poznań (woj. wielkopolskie, planowany termin: 24 - 26 października), Lublin (woj. lubelskie, planowany termin: 28 - 30 października).

Szczegóły:
1. Ramowy program warsztatów
2. Formularz zgłoszeniowy na warsztaty
3. Regulamin udziału w projekcie
4. Załącznik nr 1 do Regulaminu udziału w projekcie

W przypadku jakichkolwiek pytań - zapraszamy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub 511-551-439.

ZAPRASZAMY DO TESTOWANIA PORTALU! stars

Zapraszamy do testowania funkcjonalności portalu NGOProject!

Ten Portal jest dla Was – ludzi organizacji pozarządowych, chcących rozpocząć/rozwinąć współpracę międzynarodową w organizacjach, w których działacie! To, co teraz widzisz w Portalu to pakiet startowy. Nowe treści będą się pojawiały stopniowo, mamy nadzieję, że również z Waszym udziałem. Dajcie nam znać, czego jeszcze Wam trzeba!

Na wszelkie Wasze uwagi czekamy szczególnie cały sierpień i wrzesień - by jak najlepiej dostosować funkcjonalności i zawartość Portalu do Waszych potrzeb. Możecie się z nami kontaktować za pomocą formularza kontaktowego bezpośrednio z Portalu TUTAJ. Możecie też pisać na nasz adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonować pod numer +48 511-551-439.
Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i wskazówki. Ten Portal jest dla Was – ludzi organizacji pozarządowych!

Celem Portalu NGOProject jest wspieranie organizacji pozarządowych w planowaniu, pisaniu i realizowaniu projektów partnerskich, międzynarodowych. Celem Portalu jest również wspieranie nawiązywania i rozwijania partnerstw krajowych i międzynarodowych. Chcemy Was również zaprosić do współtworzenia Społeczności realizatorów projektów międzynarodowych – dla wymiany doświadczeń i dobrych praktyk związanych z międzynarodową współpracą partnerską, wyzwaniami projektowymi, realizacją projektów.

Portal powstaje w ramach projektu "Wiemy czego chcemy. Sieć realizatorów projektów międzynarodowych", dofinansowanego w ramach Programu FIO na lata 2014-2020. Więcej o tymże projekcie przeczytasz tutaj: http://ngoproject.fundacjaaie.eu/

Portal będzie funkcjonował, docelowo, w 2 wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Już teraz zapraszamy do korzystania – i współtworzenia – NGOProject!